Leasing – rodzaje, wady, zalety

W dzisiejszym świecie nie musimy posiadać dużych zasobów gotówki, żeby móc użytkować nowy samochód lub inne środki niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa. Coraz częściej spotykamy się z alternatywnymi formami finansowania zakupów. Jedną z nich jest leasing. Zapewne nie ma dziś osoby, która nie spotkała się z określeniem „leasing samochodu” oraz „samochody poleasingowe„, ponieważ zwykle to właśnie pojazdy są jego przedmiotem. Oczywiście w dzisiejszych czasach w ten sposób możemy sfinansować zakup praktycznie wszystkiego i leasing maszyn, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych i wielu innych rzeczy, włączając w to nawet meble do biura, nie powinien nikogo dziwić.

Rodzaje i zalety

Leasing jest tak częstą formą finansowania, ponieważ pozwala na odliczenie od podatku części jego kosztów, co w przypadku np. pojazdów o wysokiej wartości w efekcie daje całkiem duże kwoty.
Najpopularniejszym rodzajem leasingu jest tzw. leasing operacyjny. Większość przedsiębiorców wybiera właśnie tę formę, ponieważ daje ona największą elastyczność i korzyści oraz cechuje się zwykle krótszym czasem trwania umowy. Podstawową zaletą leasingu operacyjnego są niskie koszty początkowe, ponieważ nie musimy płacić całości podatku VAT przy wpłacie początkowej. Zaletą leasingu, np. w przypadku samochodu jest fakt, iż po okresie trwania umowy możemy wykupić samochód na własność po cenie zwykle niższej niż rynkowa (łączny koszt wynosi zwykle około 104 – 105% tj. mniej niż w przypadku kredytów). Drugą opcją jest oddanie auta firmie leasingowej i podpisanie umowy na leasing nowego samochodu. W ten sposób przy stosunkowo niskich kosztach, cały czas użytkujemy względnie nowy samochód. Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, który jest rzadko wybierany przez przedsiębiorców, ponieważ wówczas niezbędne jest zapłacenie całego podatku VAT już przy wpłacie początkowej. Mimo to, nie w każdym przypadku bardziej korzystny będzie leasing operacyjny i wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Wady

Jak wszystko, również i leasing posiada pewne wady. Podstawową jest fakt, że użytkowane przez nas przedmioty nie są naszą własnością. W przypadku samochodu może to oznaczać, że leasingodawca będzie wymagał od nas serwisowania auta w ASO, ubezpieczania w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, a na wszelkie zmiany w tych sprawach musi wyrazić zgodę. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, leasingodawca otrzymuje należną mu, wynikającą z umowy kwotę, otrzymaną z ubezpieczenia. Jeśli pieniądze z ubezpieczenia okażą się zbyt małe, wówczas to leasingobiorca musi powstałą różnicę uzupełnić z własnej kieszeni. Jeśli jest odwrotnie, wówczas to użytkownik przedmiotu otrzymuje nadwyżkę, która pozostała.

Zasady leasingowe w 2020 roku

Podstawy i alternatywy

Wszyscy zgodnie możemy przyznać, że leasing jest dość specyficzną formą wchodzenia w posiadanie ruchomości – zwykle samochodu firmowego lub maszyn. Z jednej bowiem strony regularne spłacanie rat zbliża go do kredytu, z drugiej po zakończeniu umowy z automatu zwykle samochód nie trafia w nasze posiadanie, co może przybliżyć go do dzierżawy. W tradycyjnej formie umowy na leasing aut rata zawiera część kapitałową i odsetkową. Ta pierwsza służy systematycznej spłacie wartości obiektu leasingowanego. Po zakończeniu trwania umowy możemy auto wykupić za różną kwotę – w zależności do umowy leasingowej, wysokości wpłaty wstępnej i rat – będzie to od kilkunastu do nawet zero procent. Coraz bardziej popularną alternatywą dla tradycyjnego leasingu natomiast staje się wynajem długoterminowy, a więc leasing operacyjny z dużą wartością wykupu końcowego. Jego poleca się najbardziej osobom, które po zakończeniu umowy nie chcą wykupować leasingowanego pojazdu, a np. zdać auto i podpisać nową umowę na kolejne auto.

Nowe zasady z 2019 roku

Obecnie leasing operacyjny w przypadku umów dotyczących pojazdów osobowych, gdzie można odliczyć 100 procent kosztów wynosi 150 tysięcy złotych dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 tysięcy złotych dla aut elektrycznych. Jeśli zatem w tym roku podpiszemy umowę na auto droższe to nie będziemy mogli w całości zamortyzować wydatku. Kosztem będzie zatem ta część opłat, która nie przekracza wymienionych wcześniej kwot. Jeśli natomiast myślimy o kosztach eksploatacyjnych samochodów leasingowanych to tutaj najważniejszą kwestią jest to, czy auto jest wykorzystywane tylko i wyłącznie służbowo, czy może w cyklu mieszanym, a więc również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Jeśli mowa tylko o aucie służbowym to będziemy mogli odliczyć 100 procent wydatków eksploatacyjnych. W innym przypadku będzie to jedynie 75 procent wydatków eksploatacyjnych, a pozostałe 25 nie będzie w ogóle wliczane do kosztów firmowych. Warto pamiętać o tym, że chcąc odliczać sto procent musimy prowadzić kilometrówkę i być w stanie „rozliczyć się” z każdego przejechanego przez nas kilometra.